Mieszkanie dla młodych - czyli kredyt najprostszą drogą do posiadania własnego M

Opublikowano w 2014-11-20
Napisany przez Site Owner

Bez względu na to, czy marzy się nam własnościowe mieszkanie, czy też wybudowanie  domu, musimy liczyć się z dużymi wydatkami na tego typu inwestycję. Oszczędności mogą oczywiście okazać się bardzo pomocne jednakże niewystarczające. Zwłaszcza w przypadku młodych ludzi, zakup własnych „czterech kątów „ jest wyjątkowo trudny. Jednakże nie ma sytuacji bez wyjścia, bowiem możemy nadal skorzystać z rządowego programu pod nazwą „Mieszkanie dla młodych”. Jest on bardzo dużą pomocą, przybierającą posiać m. in.: dopłat do wkładu własnego, dla osób w określonym wieku. 

Aby otrzymać wsparcie finansowe od państwa, należy spełnić określone kwestie formalne. Najważniejszym tutaj jest fakt, że nigdy dotąd nie mieliśmy i obecnie także nie posiadamy mieszkania własnościowego. Z uwagi na fakt, że program ów kierowany jest do ludzi w określonym wieku, dofinansowanie dotyczy jedynie osób w wieku poniżej 35- go roku życia. Jeśli o wsparcie ubiegają się małżonkowie, to decydujące znaczenie ma rok urodzenia młodszego z nich. Tak, więc jeżeli mężczyzna dawno przekroczył już próg 40lat, a kobieta natomiast ma lat 34, program jak najbardziej dotyczy tego konkretnego małżeństwa.

Jak owo dofinansowanie wygląda w praktyce? Otóż każdy, komu przysługują pieniądze z programu, a złoży odpowiedni wniosek, może liczyć na dofinansowanie liczone na zasadzie specjalnego przelicznika, w którym brane są pod uwagę aspekty lokalizacyjne. Ponadto państwo wspiera finansowo osoby młode w zakupie pierwszego lokum mieszkalnego, w przypadku, gdy planują one zakup mieszkania o powierzchni nieprzekraczającej 75 m2, lub domku jednorodzinnego, którego powierzchnia wynosi poniżej 100 m 2. Odpowiednio te wartości są powiększone o 10 m2, kiedy nabywca jest rodzicem, posiadającym minimum 3 dzieci. Programem pomocowym objęci są każe kredytobiorcy, którzy zaciągnęli zobowiązanie na okres nie krótszy niż 15 lat, jednakże musi ono pokrywać minimum połowę kosztów zakupu. Poszczególne dopłaty dotyczą takich aspektów jak: powierzchnia mieszkania- dotacja do 50 m2, wynosząca mniej niż powierzchnia całości zakupionego lokalu, dofinansowanie wkładu własnego w wymiarze 10 % jego wartości, przeznaczone dla małżeństw bezdzietnych, a także osób samotnych, 15% wsparcia finansowego dla rodziców, co najmniej jednego dziecka. Ponadto osoby, w których życiu w okresie 5 lat od zakupienia mieszkania pojawi się 3 dziecko( biologiczne lub adoptowane) otrzymają dodatkowe fundusze na wcześniejszą spłatę kredytu, w wysokości 5%. Oczywiście podane wskaźniki mogą się nieco różnić w poszczególnych częściach kraju a także w różnych instytucjach bankowych. Program ma funkcjonować aż do 2018 roku, zatem jest duże prawdopodobieństwo, że wiele osób z niego skorzysta. Oczywiście należy pamiętać o tym, że aby ubiegać się o pomoc finansową nie można być posiadaczem mieszkania w trakcie starania się o kredyt ani przed tym faktem.