Lokaty, pieniądze i zyski

Opublikowano w 2015-02-25
Napisany przez Site Owner

Wśród wielu produktów bankowych, lokaty należą do tych najpopularniejszych. Jest to bardzo dobry sposób inwestowania dla wszystkich, którym zależy na pomnożeniu swoich środków bez zbyt dużego ryzyka. W przypadku lokat ryzyko to jest praktycznie minimalne. Oprócz tego depozyty bankowe, a do nich wliczają się lokaty, są zabezpieczone przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, dzięki czemu nawet w przypadku niewypłacalności banku, środki zostaną zwrócone posiadaczowi.

Żeby zmaksymalizować swoje zyski, trzeba jednak wybrać odpowiednią lokatę z dobrym oprocentowaniem. Najpierw jednak trzeba zdecydować się, jaką kwotę chcemy zainwestować i na jak długi okres. Bardzo popularne są lokaty krótkoterminowe, na przykład miesięczne, dwumiesięczne, czy kwartalne. Z klei na lokatach długoterminowych środki dłużej pracują, a banki za udostępnienie im środków na dłuższy czas oferują też wyższe oprocentowanie. Nie musi to jednak być regułą, zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę niektóre promocyjne oferty lokat krótkoterminowych, gdzie oprocentowanie jest dość wysokie. Przy wyborze lokaty pod względem czasu jej trwania nie należy się jednak kierować tylko samym zyskiem, ale również tym, kiedy możemy potrzebować środków. Jeśli mamy jakąś kwotę środków i chcemy ją odłożyć na bardziej odległą przyszłość lub też po prostu wiemy, że nie będzie nam pilnie potrzebna, to możemy ją ulokować na lokacie długoterminowej. Jednak w przypadku, kiedy spodziewamy się, że środki będą nam potrzebne w niedługim czasie, to warto lepiej ulokować je w depozyt krótkoterminowy. Głównym powodem jest tu fakt, że w większości przypadków wybranie środków z lokaty przed terminem powoduje utratę znacznej części wypracowanych odsetek, a przez to oszczędzanie traci sens. Przy lokatach krótkoterminowych łatwiej jest oszacować, czy środki będą nam potrzebne przed upływem końca lokaty, czy nie. Jeśli chodzi o czas trwania lokaty, to możemy się zdecydować na lokatę odnawialną, czyli taką , która po zakończeniu jest automatycznie uruchamiana od nowa. Trzeba jednak mieć świadomość, że może ona być na nowych warunkach, jakie obowiązują w danej chwili w banku.

Jeśli chodzi o sam zysk, to decyduje o nim bezpośrednio oczywiście oprocentowanie, aczkolwiek jego wysokość nie jest tu jedynym czynnikiem. Dużo zależy od tego, jak często kapitalizowane są odsetki. Kapitalizacja to dopisywanie odsetek do kapitału. Im częściej ona występuje, tym lepiej, ponieważ w każdym następnym okresie rozliczeniowym odsetki będą naliczane od większego kapitału. Wpływ na wysokość zysku może też mieć rodzaj oprocentowania, konkretnie to,czy będzie to oprocentowanie stałe, czy zmienne. Opłacalność jednego lub drugiego rozwiązania będzie zależeć od okoliczności, a konkretnie od wysokości ustalanych przez NBP stóp procentowych. W przypadku oprocentowania stałego jest ono niezmienne przez cały okres trwania lokaty, a co za tym idzie nie stracimy, jeśli stopy procentowe zostaną obniżone. Oprocentowanie zmienne niesie zaś ze sobą ryzyko mniejszych zysków. Nie musi tak jednak być, ponieważ w przypadku podwyżki stóp procentowych oprocentowanie lokaty, a więc i nasze zyski wzrosną.

Jeśli kilkuprocentowy zysk ze standardowej lokaty jest dla nas zbyt mały, a jesteśmy skłonni do nieco większego ryzyka, to możemy zdecydować się na tzw. podwójna, która również oferują niektóre banki. O co w niej chodzi? Mianowicie środki wpłacane na taką lokatę dzielone są na dwie części. Na jednej z nich inwestycje wyglądają w zasadzie standardowo, czyli są to inwestycje o niskim poziomie ryzyka. Na drugiej zaś inwestycje są bardziej ryzykowane, ale za to potencjalne zyski są znacznie większe, bo nawet kilkunastoprocentowe.