Lokata bankowa jako instrument inwestycyjny

Opublikowano w 2015-06-01
Napisany przez Site Owner

Można podchodzić do banków detalicznych w różny sposób, tzn. pozytywny lub negatywny. Faktem jest, że banki stoją na straży porządku gospodarczego, udostępniają wszystkim ludziom podstawowe instrumenty oszczędnościowe, formy kredytowania, po prostu szeroką opiekę finansową. Czy lokatę bankową możesz zatem potraktować, jako długoterminowy instrument inwestycyjny?

Jak w ogóle optymalizować jej jakość, aby zyskać w perspektywie najwięcej?

Inwestowanie to zawsze podejmowanie pewnego ryzyka na rzecz niepewnych zysków zorientowanych w przyszłości. Lokaty bankowe nie zawierają w sobie niepewności. Ich spłatę gwarantuje nie tylko bank detaliczny, ale ogólnie Bankowy Fundusz Gwarancyjny wspierający utrzymanie bezpieczeństwa w całej gospodarce. Lokaty bankowe wpisują się jednak znakomicie w standard zarządzania ryzykiem. Potrafią udoskonalić płynność, bez straty potencjału zarobkowego. Dajmy na to, że czekasz na zmianę trendu na rynku kapitałowym i na razie twoje pieniądze nie są zagospodarowane. W takich momentach, aby nie tracić płynności warto wybrać współpracę z bankiem detalicznym. Nie ma też przeciwwskazań, aby lokata połączyła się z innymi instrumentami rynku kapitałowego. Najpopularniejsze połączenie to lokata plus zakup akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Coraz więcej banków detalicznych udostępnia fundusze inwestycyjne powiązane z lokatami bankowymi tak, aby zwiększyć potencjał współpracy z klientem. Wejdź na http://www.zarabiamylokatami.pl/ i wybierz dobrą lokatę.

Co to dla ciebie oznacza?

Lokata strukturyzowana kieruje część kapitału w bezpieczne miejsce, a resztę pieniędzy doradca inwestycyjny przeznacza na bardziej ryzykowne przedsięwzięcia. Banki zaznaczają, że takie lokaty muszą zostać uruchomione na dłuższy okres. Najczęściej umowa stanowi o tym, że oddajesz bankowi do dyspozycji określony kapitał z gwarancją wypłaty całości w razie niepowodzenia, np. po pięciu latach. Natomiast nie możesz być nigdy pewien czy ostatecznie zyskasz. Z tego powodu lokata strukturyzowana to instrument ciekawy, lecz dedykowany klientom rozważnym, którzy nie poświęcą tutaj całości zgromadzonych nadwyżek finansowych. W praktyce gospodarczej doradcy pracujący w banku rzadko mają stopy zwrotu lepsze od średniej rynkowej. W bankach dodatkowo płacisz prowizję od zarządzania kapitałem. Warto zatem nauczyć się samodzielnego zakładania lokat, np. przez internet oraz gry na papierach wartościowych. Wtedy opłacalne struktury dopasujesz bardziej do indywidualnego poziomu ryzyka.

Naucz się oszczędzać i inwestować jednocześnie

Stopy zwrotu z lokat bankowych oczywiście nie porażają, dlatego w artykule zasygnalizowano element łączenia podstawowych instrumentów oszczędnościowych z instrumentami rynku kapitałowego. Dzięki temu, chociaż zwiększasz ryzyko to jesteś w stanie wypracować znacznie wyższe zyski, biorąc pod uwagę dłuższy termin. Oszczędzanie warto zamieniać od czasu do czasu w profesjonalne inwestowanie. Lokaty to zaledwie pierwszy krok do niezależności finansowej.