Kredyt hipoteczny na 100 tysięcy złotych.

Szukamy najlepszego kredytu hipotecznego w wysokości 100 000 złotych. Chcemy rozłożyć go na okres spłaty równy 15 lat. W rankingach wysokie miejsca zajmuje kredyt hipoteczny w ING Banku Śląskim, kredyt hipoteczny w Banku Millennium oraz kredyt hipoteczny Megahipoteka jaki oferuje Alior Bank.

Kredyt hipoteczny w ING Banku Śląskim można zaciągnąć od kwoty 70 000 złotych z okresem spłaty od jednego roku do maksymalnie trzydziestu pięciu lat. Oprocentowanie kredytu wynosi 3,62% w skali roku i jest to oprocentowanie nominalne. Oprocentowanie rzeczywiste RRSO wynosi 3,68% w skali roku. Bank zrezygnował z naliczenia prowizji za udzielenie zobowiązania. Dla kredytu na kwotę 100 tysięcy złotych z okresem spłaty 15 lat raty miesięczne będą po 721 złotych każda. Daje nam to całkowity koszt kredytu w wysokości 29 743 złotych i w całości będzie to całkowita kwota spłacanych odsetek. Stawka WIBOR 3M w tej ofercie wynosi 1,72%. Co do minimalnego wkładu własnego tutaj wynosić musi 20% pożyczonej kwoty. Ubezpieczenie kredytu ani ubezpieczenie niskiego wkładu własnego w tej ofercie nie są przez bank wymagane.

Kredyt hipoteczny w Banku Millennium można zaciągnąć od kwoty minimum 20 000 złotych. Okres spłaty w ciągu którego można to zobowiązanie oddać wynosi od sześciu do trzydziestu sześciu lat. Oprocentowanie nominalne jakie oferuje bank w ramach tej oferty równe jest 4,22% w skali roku. Bank za udzielenie zobowiązania nie pobiera nic z tytułu prowizji. RRSO równe jest 4,30% w skali roku. W przypadku naszej kwoty kredytu raty miesięczne będą po 751 złotych. Kredyt będzie kosztował łącznie 35 137 złotych i w całości będzie to kwota spłaconych odsetek. Stawka WIBOR 3M równa jest 1,72%. Kredytobiorca musi wnieść wkład własny w wysokości 10% pożyczonej kwoty. Ani polisa na życie, ani ubezpieczenie kredytu, czy też niskiego wkładu nie są wymagane.

Kredyt hipoteczny "Megahipoteka" w Alior Banku nie ma ograniczeń, ani co do dostępnej kwoty kredytu, ani co do dostępnych okresów spłaty. Oprocentowanie nominalne równe jest tutaj 4,89% w skali roku. Do kosztów związanych z kredytem należy doliczyć 2% z tytułu prowizji dla banku. RRSO wynosi 5,32% w skali roku. Jest to oprocentowanie rzeczywiste, czyli całkowity koszt zobowiązania. Raty dla naszej kwoty kredytu będą po 785 złotych. Zobowiązanie będzie kosztowało kredytobiorcę 43 314 złotych. Kwota spłacanych odsetek będzie równa 41 314 złotych. Stawka WIBOR 6M wynosi 1,79%. Minimalny wkład własny natomiast musi stanowić 10% kwoty kredytu hipotecznego.