Wkłady terminowe- lokaty terminowe

Wkłady terminowe bardziej znane są jako lokaty terminowe. Jest to forma depozytu bankowego jaki jak sama nazwa wskazuje deponowany jest w danym banku. Z góry wiemy na jaki czas zawierana jest umowa takiej lokaty. Jako właściciele lokaty otrzymujemy za środki, które złożymy w banku określoną zapłatę, która jest wyliczana za pomocą odsetek. Jako deponent możemy wybrać to w jakim banku chcemy założyć lokatę. Warto sprawdzić jakie oprocentowania oferują nam poszczególne banki i wybrać to, które będzie największe. Ważna jest także częstotliwość kapitalizowania odsetek. Od niej również zależy jak dużo uda nam się zarobić na lokacie. Jeżeli chodzi o samo oprocentowanie lokaty jest ono uzależnione od okresu na jaki zostanie zawarta umowa z bankiem. Im dłuższy będzie okres naszej lokaty tym więcej uda nam się zarobić. Dzięki lokatom banki mają dodatkowe pieniądze, którymi obracają i dzięki którym mogą zarabiać. W umowie są dokładnie określone zobowiązania jakie ma bank wobec deponenta oraz deponent wobec banku. Lokata jest imienna i zawiera dokładne dane osoby, która się na nią zdecydowała. Można również złożyć taką lokatę na okaziciela. Można także przenieść własność lokaty na pełnomocnika, który będzie tą lokatą w naszym imieniu zarządzał. My dalej będziemy jej właścicielami, ale to on będzie nią zarządzał za nas.

Czytaj więcej »