Pożyczka samochodowa a przeciętny wynik kredytowy

Opublikowano w 2019-06-19

Kredyty samochodowe, punktacja kredytowa, finanse osobiste…. Czyli jak uzyskać pożyczkę samochodową z dobrym kredytem? Potrzebna jest Ci pożyczka na zakup samochodu, ale przy przeciętnej zdolności kredytowej - obawiasz się, że nie kwalifikujesz się do najlepszej stopy procentowej. Możesz również obawiać się, że przy niższym wyniku kredytowym dealer może oznaczyć stawkę powyżej tego, na co naprawdę zasługujesz.

Jednak, wykonując poniższe czynności, nie tylko uzyskasz najlepszą dostępną stawkę, ale także uzyskasz lepszą pozycję, gdy pójdziesz po pożyczkę samochodową.

Czytaj więcej »

Do kogo po kredyt.

Opublikowano w 2017-06-13

Kto może udzielać kredytów.

Polskie prawo mówi, że kredytów mogą udzielać tylko i wyłącznie banki, a także oddziały banków zagranicznych i instytucji kredytowych. Kredyt udzieli nam również Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo Kredytowa i inna jednostka organizacyjna, która ma do tego stosowne uprawnienia. Stroną jaka dominuje w stosunku kredytowych jest ten podmiot, który tego kredytu udziela. To on określa na jakich warunkach kredyt zostanie udzielony, a także ma prawo do kontrolowania, czy kredyt został w należyty sposób spożytkowany. Drugą stroną umowy kredytowej jest kredytobiorca. Jest to osoba jaka składa w banku wniosek o kredyt. Bank użycza tej osobie pieniądze na określonych warunkach. Kredytobiorca zobowiązuje się, że odda kredyt łącznie z naliczoną przez bank prowizją i odsetkami. Bank może odmówić przyznania kredytu jeżeli uzna, że kredytobiorca jest osobą nie godną zaufania lub nie posiada on wystarczającej zdolności kredytowej.

Czytaj więcej »

Realnie o historii kredytowej

Opublikowano w 2017-01-31
Nie jest tajemnicą, że im lepszą historię kredytową masz to tym lepsze pożyczki będziesz w stanie uzyskać. Raport kredytowy prezentuje przekazuje ilość informacji o tobie. Są to kredyty, karty kredytowe, ubezpieczenia informacyjne, to gdzie mieszkasz i jak długo, czy płacisz rachunki, jaka jest twoja historia zatrudnienia i czy nie doznałeś bankructwa. Informacja ta została przekazana lub sprzedana wierzycielowi który ma realne uzasadnienie konieczności w odniesieniu do tej informacji. Jest to w istocie raport za który to ty jesteś odpowiedzialny na pierwszy rzut oka. Oczywiście istnieją inne rzeczy ważne dla wierzycieli lub kredytodawców które powinni brać pod uwagę. Faktem pozostaje to, że w celu uzyskania dobrego kredytu z dobrym oprocentowaniem, dobra historia jest koniecznością.

Czytaj więcej »