Ubezpieczenie kredytu – czy warto?

Z perspektywy kredytodawcy zabezpieczenie kredytu jest kluczową kwestią zapewnianą na podstawie umowy kredytowej. Bank musi mieć pokrycie na udzielane fundusze, a to oznacza, że kredytobiorca swoim majątkiem gwarantuje, że zaciągnięte zobowiązanie zostanie spłacane, nawet wówczas, gdy on na skutek trudności finansowych przestanie spłacać raty. Jeśli bank od razu stwierdza niedostatek zabezpieczenia (wartość upłynnienia zabezpieczenia jest niższa od wysokości zadłużenia), wówczas należy się poważnie zastanowić nad perspektywami długofalowej żywotności kredytobiorcy i odpowiedzieć sobie na pytanie, czy firma ma wystarczający potencjał i zdolność do tworzenia dochodów koniecznych do obsługi zadłużenia. W warunkach pogarszającej się kondycji finansowej przedsiębiorstwa, niezależnie od istnienia nadwyżki czy też niedostatku zabezpieczenia, bank powinien raczej rozważać możliwość zażądania spłaty kredytu i upłynnienia zabezpieczenia niż wdawać się w nie posiadającą perspektyw sanację kredytobiorcy.

Czytaj więcej »